คู่มือการใช้งาน

FILMPROTEXTOR  น้ำยาเคลือบพื้นผิววัสดุ
คุณสมบัติ : 

สีของผลิตภัณฑ์ : สียางธรรมชาติ เมื่อเป็นฟิลม์จะมีสีเหลืองขุ่นโปร่งแสง หรือสีอื่น ๆ

การใช้งาน
มาตรฐานการทาหรือพ่น 3 ชั้น ขณะฟิลม์เปียกหนา ไม่น้อยกว่า 350 ไมครอน ปริมาณ 1 ลิตร ทาได้ 6-8 ตารางเมตร

แบบทา

นำลูกกลิ้งจุ่มน้ำยางให้ทั่วจนชุ่ม   แล้วทาลงบนพื้นผิวที่ต้องการ โดยทาไปในทิศทางเดียวกันให้ทั่วบริเวณที่ต้องการโดยไม่ต้องทาทับพื้นที่เดิม  รอจนกว่าจะแห้ง แล้วจึงทาชั้นต่อ ๆไป (ทาอย่างน้อย 3 ชั้นหรือหนาไม่ต่ำกว่า 3.5 มิลลิเมตร)

แบบพ่น

พ่นน้ำยางลงบนพื้นผิวที่ต้องการ โดยพ่นลงบนพื้นผิวที่ต้องการ โดยพ่นไปในทิศทางเดียวกันให้ทั่วบริเวณที่ต้องการโดยไม่ต้องพ่นทับพื้นที่เดิม รอจนกว่าจะแห้ง แล้วจึงพ่นชั้นต่อ ๆไป (พ่นอย่างน้อย 3 ชั้นหรือหนาไม่ต่ำกว่า 3.5 มิลลิเมตร) เมื่อใช้งานเสร็จ ลอกแผ่นฟิล์มออกจากพื้นผิววัสดุ ฟิลม์ชั่วคราวมีอายุ 1 เดือน

ปริมาณการใช้ : ปริมาณ 1 ลิตร ทาได้ 6-8 ตร.ม. (มาตรฐานการทา 4 ชั้น ขณะฟิลม์เปียกหนาไม่น้อยกว่า 350 ไมครอน)

ข้อควรระวัง :

 •  – ให้อ่านฉลากก่อนใช้ ห้ามใ ช้จนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจคำเตือนด้านความปลอดภัยทั้งหมด
 •  – สวมถุงมือป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ
 •  – ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับทาหรือพ่นพื้นผิววัสดุ ไม่ให้ใช้กับคนและสัตว์
 •  – ห้ามรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ ต้องเก็บให้ห่างไกลจากอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ในกรณีกลืนผลิตภัณฑ์เข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน และนำไปพบแพทย์ทันที
 •  – ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ในขณะใช้งานผลิตภัณฑ์
 •  – ห้ามสูดดม ไอระเหย หรือละออง ในกรณีสูดดมให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปอยู่ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก หากผู้สูดดมหยุดหายใจ ให้ทำการผายปอด ถ้าหมดสติควรทำให้ฟื้น และนำไปพบแพทย์ทันที
 •  – หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ในกรณีสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่และน้ำจำนวนมาก ห้ามทำความสะอาดโดยใช้ตัวทำละลายหรือทินเนอร์และรีบไปพบแพทย์ทันที
 •  – ในกรณีกระเด็นเข้าตา ให้ล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากอย่างน้อย 15 – 20 นาทีและรีบพบแพทย์ทันที
 •  – โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ หากมีอาการผิดปกติหรือรู้สึกไม่สบาย
 • – การใช้งานและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ควรทำในสถานที่แห้งและที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • – เก็บผลิตภัณฑ์นี้ในภาชนะบรรจุที่จัดส่งให้เท่านั้น
 •  – ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บให้ห่างจากมือเด็ก
 • – เก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื้นที่ร้อนจัด / อย่าให้ถูกแสงแดดโดยตรง
 •  – ในกรณีของเพลิงไหม้ : ใช้โฟม สารเคมีแห้ง หรือการพ่นละอองน้ำ สำหรับดับเพลิง ห้ามใช้น้ำแรงดันสูงในการดับเพลิง
 • – เก็บให้ห่างจากสารออกซิไดซ์ และสารเคมีที่มีความเป็นกรดหรือด่าง
 • – ทำการขนย้ายอย่างระมัดระวัง โดยให้สินค้าด้านมีฝา ตั้งตรงตลอดเวลา
 •  – ทำความสะอาดพื้นที่ที่เกิดการรั่วไหล โดยปล่อยให้แห้ง เมื่อแห้งให้ดึงออก ห้ามใช้ทินเนอร์หรือตัวทำละลาย
 •  – ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ หรือภาชนะบรรจุภัณฑ์ลงท่อระบายน้ำ หรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
 • – ภาชนะที่ใช้แล้วให้ทิ้งลงในที่รองรับขยะปนเปื้อนเคมีตามข้อกำหนดท้องถิ่นหรือกำจัดตามที่กฎหมายกำหนด

 

วิธีเก็บรักษา : เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น ปิดฝาให้สนิทหลีกเลี่ยงจากแหล่งที่มีความร้อนสูง โดยให้สินค้าด้านมีฝาตั้งตรงตลอดเวลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กนกกาญจน์ (กั๊ก) โทร. 097 – 038 – 3091

Filmprotextor น้ำยาเคลือบพื้นผิววัสดุแบบชั่วคราว Water-Based Peelable Coating
Logo
Shopping cart