คู่มือการใช้งาน

FILMPROTEXTOR  น้ำยาเคลือบพื้นผิววัสดุ
คุณสมบัติ : 

สีของผลิตภัณฑ์ : สียางธรรมชาติ เมื่อเป็นฟิลม์จะมีสีเหลืองขุ่นโปร่งแสง หรือสีอื่น ๆ

การใช้งาน
มาตรฐานการทาหรือพ่น 3 ชั้น ขณะฟิลม์เปียกหนา ไม่น้อยกว่า 350 ไมครอน ปริมาณ 1 ลิตร ทาได้ 6-8 ตารางเมตร

แบบทา

นำลูกกลิ้งจุ่มน้ำยางให้ทั่วจนชุ่ม   แล้วทาลงบนพื้นผิวที่ต้องการ โดยทาไปในทิศทางเดียวกันให้ทั่วบริเวณที่ต้องการโดยไม่ต้องทาทับพื้นที่เดิม  รอจนกว่าจะแห้ง แล้วจึงทาชั้นต่อ ๆไป (ทาอย่างน้อย 3 ชั้นหรือหนาไม่ต่ำกว่า 3.5 มิลลิเมตร)

แบบพ่น

พ่นน้ำยางลงบนพื้นผิวที่ต้องการ โดยพ่นลงบนพื้นผิวที่ต้องการ โดยพ่นไปในทิศทางเดียวกันให้ทั่วบริเวณที่ต้องการโดยไม่ต้องพ่นทับพื้นที่เดิม รอจนกว่าจะแห้ง แล้วจึงพ่นชั้นต่อ ๆไป (พ่นอย่างน้อย 3 ชั้นหรือหนาไม่ต่ำกว่า 3.5 มิลลิเมตร) เมื่อใช้งานเสร็จ ลอกแผ่นฟิล์มออกจากพื้นผิววัสดุ ฟิลม์ชั่วคราวมีอายุ 1 เดือน

ปริมาณการใช้ : ปริมาณ 1 ลิตร ทาได้ 6-8 ตร.ม. (มาตรฐานการทา 4 ชั้น ขณะฟิลม์เปียกหนาไม่น้อยกว่า 350 ไมครอน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กนกกาญจน์ (กั๊ก) โทร. 097 – 038 – 3091

Filmprotextor  น้ำยาเคลือบพื้นผิววัสดุแบบชั่วคราว Water-Based Peelable Coating
Logo
Shopping cart