FILMPROTEXTOR

Water-Based Peelable Coating
ฟิล์ม โพรเทคเตอร์ น้ำยาเคลือบพื้นผิววัสดุ

f_img
f_img
ยางธรรมชาติ

ยางธรรมชาติ

ยางธรรมชาติเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยซึ่งส่งออกยางเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก แต่ในประเทศไทยยางธรรมชาติยังไม่สามารถทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม ทำให้เกษตรกรไทยไม่สามารถยกระดับการมีรายได้ การพัฒนาวัตถุดิบจากยางธรรมชาติและพอลิเมอร์ จะเป็นการช่วยยกระดับการมีรายได้ คุณภาพชีวิต และเพื่อความมั่นคงของครอบครัว นับเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง

การทดสอบ

ต้องการนำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบ

ติดต่อ 097-038-3091

ฝากข้อความให้เราติดต่อกลับ